Motivatie en bezieling

Motivatie & bezieling

Er worden steeds meer initiatieven genomen door burgers. In een coöperatieve samenleving is samen zaken organiseren daarom de kern.  Het is niet meer de vraag óf bewoners van Barneveld met initiatieven komen en een rol willen spelen in het publieke domein. Het is vooral de vraag hóe we samen gaan samenwerken en organiseren met betrokken bewoners en de gemeente.

Burger Initiatief is opgericht door betrokken en gemotiveerde bewoners. Mensen die zich toentertijd met hart en ziel wilden inzetten voor het behoud van de Markthal en die zich van daaruit verder hebben ontwikkeld om onze mooie gemeente mooi te houden. We zijn niet een partij met een rits aan wensen, eisen en (loze) verkiezingsbeloften, maar een realistische partij,  met oog voor de burgers, met visie, zonder politieke druk en regels vanuit landelijke partijen. Burger Initiatief, echt lokaal speciaal voor u en jou!