Gewoon voor de Burger.

Burger Initiatief is een lokale partij die dicht bij de burger staat. Met herkenbare standpunten.

Onze standpunten

Iedereen telt mee

Burger Initiatief is een lokale partij voor en van alle burgers van de gemeente Barneveld, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Wij zijn er voor iedereen en respecteren elke levensovertuiging, in het besef dat we “samen leven”.
De gemeente Barneveld vormt een breed samengestelde bevolking. Voor Burger Initiatief is het vanzelfsprekend dat we elkaar respecteren en waarderen en daarom ook “rekening moeten houden” met elkaar.
Deze uitgangspunten vormen de basis voor ons poltieke denken en handelen. Burger Initiatief kijkt niet naar wat ons scheidt, maar vooral naar hetgeen wat ons kan samenbinden.
Burger Initiatief kiest daarbij voor een pragmatische benadering van de politieke vraagstukken en de inrichting van onze samenleving. Bij die keuzes staat het welzijn van alle burgers voorop, maar waar mogelijk ook van de individuele burger en zijn of haar belangen. Elke burger moet in onze visie volwaardig kunnen deelenemen aan onze samenleving.

Gewoon voor de burger
Burger Initiatief is een lokale partij die dicht bij de burger staat. Met herkenbare standpunten. We zijn er “Gewoon voor de burger”, jong en oud, dat is – in onze visie – de primaire taak van elke politieke partij. Elke politieke keuze die we maken, gebeurt vanuit dat besef. De politiek is er voor de burgers en niet andersom.