Onze standpunten

Burger Initiatief kijkt naar jou, naar wat jij wilt

De vijf kenmerken van Burger Initiatief

Motivatie en bezieling
Er worden steeds meer initiatieven genomen door burgers, van een dorpsvisie tot een plan om het groen zelf te beheren. In onze samenleving is samen zaken organiseren daarom de kern. Het is niet meer de vraag óf
inwoners met initiatieven komen en een rol willen spelen in het publieke domein. Het is vooral de vraag hóe we samen gaan samenwerken en organiseren met betrokken bewoners en de gemeente. Burger Initiatief
blijft altijd luisteren en neemt uw stem mee de raadszaal in.

Oog en oor voor elke inwoner
Elke burger telt mee, ongeacht leeftijd, achtergrond, religie, levenskeuzes en gezondheid. Wij willen, vanuit onze menselijkheid en zonder landelijke politieke inmenging, dat werkelijk iedereen in Barneveld mee kan en mag
doen. In mooie woorden heet het: een inclusieve maatschappij.

Transparantie in handelen en in communicatie
Een democratie werkt alleen als er sprake is van een open en heldere communicatie tussen het gemeentehuis en de burgers, op elk niveau. Dus ook in de raadszaal zelf, in de politieke discussie. Oog en oor voor andersdenkenden is cruciaal. Burger Initiatief is duidelijk en zegt waar het op staat.

Boeien en binden
Wij zijn de toegankelijke en verbindende lokale partij tussen burger en gemeente, maar ook tussen partijen en belanghebbenden. Samenwerking is essentieel om vooruit te kunnen, zelfs al verschil je van mening. Wij zoeken naar de overeenkomsten, naar de openingen om samen verder te komen, met respect voor elkaar. Het betrekken van de inwoners bij besluiten is voor ons vanzelfsprekend. Wij willen met elkaar gaan voor het beste voor Barneveld.
Daarbij stellen wij ons positief op: wij zijn een vóór-partij, die constructief en innovatief meedenkt met andere betrokkenen.

creatief en constructief
De maatschappij is complex. Dat vraagt om goed afgewogen beslissingen, rekening houdend met alle partijen. Daarbij zorgen wij ervoor dat wij ook de stem van minderheden horen. Daarom kijken wij graag op een creatieve manier naar de opdrachten die wij op onze weg vinden. Wij gaan het overleg met andere belanghebbenden daarbij graag aan.
Vanuit deze vijf kerneigenschappen gaan we de verkiezingen in. Veel is goed in onze gemeente, maar wij zetten de puntjes op de i, waarbij het altijd zal gaan om onze inwoners, nooit om ons prestige.

Klik op onderstaande link voor ons verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma