Gewoon voor de Burger.

Burger Initiatief is een lokale partij die dicht bij de burger staat. Met herkenbare standpunten.

Onze standpunten

En toen werden we even stil... Kees van Hierden

Wat kregen wij zaterdagmiddag een droevig bericht. Kees van Hierden, onze campagneleider, is overleden. Het is nog onvoorstelbaar, want hij was zo enthousiast en het plezier spatte er vaak van af. Hij deed zoveel, maar wilde daarvoor nooit in het zonnetje staan. Hij was liever op de achtergrond. Hij stak zijn mening nooit onder stoelen of banken, tegelijkertijd was hij zo onvoorstelbaar ondersteunend. Altijd had hij een luisterend oor, wist hij ons vrolijk weer naar huis te sturen, had hij een vriendelijk gebaar. Juist zijn medemenselijkheid zorgde ervoor dat hij ons onderling enorm verbonden heeft.

Kees hield van Burger Initiatief en wij hielden van hem. Zijn heengaan doet ons echt even op onze grondvesten trillen. Maar Kees zou gewild hebben dat we allemaal gewoon door zouden gaan. Hij hoopte zo dat we vijf zetels zouden halen. En daar blijven we nu voor gaan. Wat zullen we hem missen, maar zijn krachtige persoonlijkheid zal ons nog lang blijven steunen.

Kees van Hierden, dank je wel voor alles.

 

Iedereen telt mee

Burger Initiatief is een lokale partij voor en van alle burgers van de gemeente Barneveld, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Wij zijn er voor iedereen en respecteren elke levensovertuiging, in het besef dat we “samen leven”.
De gemeente Barneveld vormt een breed samengestelde bevolking. Voor Burger Initiatief is het vanzelfsprekend dat we elkaar respecteren en waarderen en daarom ook “rekening moeten houden” met elkaar.
Deze uitgangspunten vormen de basis voor ons poltieke denken en handelen. Burger Initiatief kijkt niet naar wat ons scheidt, maar vooral naar hetgeen wat ons kan samenbinden.
Burger Initiatief kiest daarbij voor een pragmatische benadering van de politieke vraagstukken en de inrichting van onze samenleving. Bij die keuzes staat het welzijn van alle burgers voorop, maar waar mogelijk ook van de individuele burger en zijn of haar belangen. Elke burger moet in onze visie volwaardig kunnen deelenemen aan onze samenleving.

Gewoon voor de burger
Burger Initiatief is een lokale partij die dicht bij de burger staat. Met herkenbare standpunten. We zijn er “Gewoon voor de burger”, jong en oud, dat is – in onze visie – de primaire taak van elke politieke partij. Elke politieke keuze die we maken, gebeurt vanuit dat besef. De politiek is er voor de burgers en niet andersom.

Burger Initiatief presenteert 35 kandidaten

Met 35 kandidaten, waaronder 18 nieuwe mensen, gaat Burger Initiatief de verkiezingen 2018 in. Opvallend is dat in de top zeven maar liefst vier nieuwe namen staan: Ruben Karrenbeld en Ina Burgers uit Barneveld, Harry Klein Obbink en Joep van Tilburg uit Voorthuizen. Alle vier mensen die zich met volle kracht inzetten voor de maatschappij en zich daarom ook thuis voelen bij Burger Initiatief. Shane lasscher en Azou van der Hooft zijn al bekende BI-ers.

Judith van den Wildenberg, lijsttrekker: “Het samenstellen van de lijst is iets waar je al heel vroeg mee begint. Eigenlijk probeer je steeds mensen voor je partij te interesseren. En geïnteresseerd, dat zijn veel mensen. Maar door op de lijst van je partij te gaan staan, doe je echt wel een stapje verder. Ik heb grote bewondering voor de mensen die dat durven. Want je steekt immers wel even je nek uit, ook als lijstduwer. Helemaal blij zijn we met de vier nieuwe kandidaten bovenaan de lijst: Ruben, Ina, Harry en Joep. Want wie goed naar onze lijst kijkt, ziet dat Ab van de Kamp als echte lijstduwer helemaal onderaan staat. Dat is een gevoelig gemis voor de fractie. Maar wij konden niet anders dan zijn wens respecteren dat hij na twaalf jaar graag zijn tijd weer voor zichzelf wilde hebben. Gelukkig heeft hij hard meegewerkt aan het binnenhalen van opvolgers.”

Burger Initiatief hoopt na de komende verkiezingen met vijf zetels verder te kunnen gaan. Met Ruben Karrenbeld die actief is als voorzitter van Wijkplatform De Burgt en van de Burgerwacht, en met Ina Burgers, al jaren bekend in Barneveld en omstreken als een uitstekend luisterend oor in de horeca, denkt de partij echte, maatschappelijk betrokken mensen erbij te hebben. Datzelfde geldt voor Harry Klein Obbink, betrokken bij het bestuur van de Ichtuskerk, en Joep van Tilburg, voorzitter van het wijkplatform. Deze twee Voorthuizenaren kennen hun eigen dorp van binnen en van buiten, maar willen zich graag inzetten voor de gehele gemeente.

De jongste op de lijst is Dylan Veldhuizen, die ook het woord zal voeren bij het jongerendebat in The Move.

Nieuw op de lijst zijn Ruben Karrenbeld, Ina Burgers, Harry Klein Obbink, Joep van Tilburg, Bertha van den Berg-Hol, Mark Veldhuizen, Adrie de Man, Herman Nugteren, Agnieta van der Hooft, Carina van Kregten, Hans Knoop, Egbert Marsman, Ruurd Blomsma, Teus Snel, Petra Veldhuizen-van der Wiel, Evert van Middendorp, Susan Cramer en Dylan Veldhuizen .

Kandidatenlijst Burger Initiatief

1.       Judith van den Wildenberg, Barneveld

2.       Shane Lasscher, Barneveld

3.       Ruben Karrenbeld, Barneveld

4.       Ina Burgers, Barneveld

5.       Harry Klein Obbink, Voorthuizen

6.       Azou van der Hooft, Voorthuizen

7.       Joep van Tilburg, Voorthuizen

8.       Bertha van den Berg-Hol, De Glind

9.       Dirk van Manen, Kootwijkerbroek

10.   Ans Luiten-van Gulik, Barneveld

11.   Kees van Hierden, Kootwijkerbroek

12.   Wijnie van Maanen- van Woudenbergh, Voorthuizen

13.   Mark Veldhuizen, Barneveld

14.   Adrie de Man, Barneveld

15.   Herman Nugteren, Kootwijkerbroek

16.   Agnieta van der Hooft, Voorthuizen

17.   Jelmer de Ruijter, Barneveld

18.   Hans Koetsier, Voorthuizen

19.   Hotse Wiersma, Voorthuizen

20.   Carina van Kregten, Barneveld

21.   Rini Kersten, Barneveld

22.   Gert Simon, Voorthuizen

23.   Hans Knoop, Barneveld

24.   Egbert Marsman, Barneveld

25.   Floris van Hierden, Kootwijkerbroek

26.   Ruurd Blomsma, Barneveld

27.   Teus Snel, Barneveld

28.   Hommo Hamster, Garderen

29.   Cobi Hoogerhout, Barneveld

30.   Ulf de Ruijter, Barneveld

31.   Petra Veldhuizen-Van der Wiel, Barneveld

32.   Evert van Middendorp, Stroe

33.   Susan Cramer, Stroe

34.   Dylan Veldhuizen, Barneveld

35.   Ab van de Kamp, Barneveld